บทความพิเศษ : จากเวียดนามกับสหรัฐฯ ไปสู่ความสัมพันธ์ไทย-จีน ในเส้นทางการจะให้ "ฟรีวีซ่า" แก่คนจีน - จริงหรือ?