มอบหนังสือ "เหลียวหลัง แลหน้า : การต่างประเทศของไทยและเวียดนาม" แก่ผู้บริหารเวียดนาม