สมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่ประเทศเวียดนาม ประจำปี 2566