สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามเข้าร่วมการประชุม Team Thailand Plus ครั้งที่ 1/2567