การประชุมหารือการจัดกิจกรรม Joint Meeting with the Thai Universities: Education Road Show in Vietnam