อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ในจังหวัดนครพนมเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์มิตรภาพไทย-เวียดนาม