"เวียดนาม" แห่เรียนนอกอันดับ 1 ในอาเซียน นำความรู้ใหม่กลับมาพัฒนาชาติ