เปิดความเห็นสมาชิกWTO ต่อการค้าใหม่จากร่างปฏิญญาอาบูดาบี เน้นปกป้องสวล.-ลดโลกร้อน