เมื่อตะวันตกแห่ย้ายหนี การลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) เข้าจีนต่ำสุดในรอบ 30 ปี