สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามร่วมงานเลี้ยงอำลาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย