สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ได้ร่วมสนับสนุนโครงการศึกษานอกสถานที่ของนักศึกษา FPT University (Vietnam)