สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม