กรุงเทพฯ คว้า "เมืองอัจฉริยะ" อันดับที่ 84 ของโลก ขณะ "ซูริค" ครองแชมป์ปี 2024