สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามเข้าร่วมการประชุมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนไทยในเวียดนาม ครั้งที่ 2/2567