กรุงเทพฯ คว้าอันดับ 17 "เมืองใหญ่ที่ต่างชาติอยากมาทำงานมากที่สุดในโลก"