พิษศก.ทุบกำลังซื้อ "ไร้สัญญาณฟื้น" สินค้าจำเป็นขายไม่ดี ร้านค้าภูธรปิดตัว