สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566