สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามให้การต้อนรับและหารือร่วมกับ H.E. Mr. Pham Viet Hung เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย