ปีกว่า โรงงานในไทยปิดตัวแล้ว 1,700 แห่ง เปิดใหม่ลดเหลือแค่เดือนละ 50 จับตาธุรกิจกลุ่มเสี่ยง