รายงานกิจกรรมสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ระหว่างเดือน เมษายน 2566 - 2567