ประธานประเทศ หวอวันเถืองเข้าร่วมกิจกรรมเขียนอักษรมงคลวสันต์ฤดูในกรุงฮานอย