เดินหน้าการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์เชิงรุก ไทย-เวียดนาม มข. ประชุมหารือร่วม สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม