ประธานหอฯ ชี้ "สถานบันเทิงครบวงจร" ต้องฟังเสียงรอบด้าน ได้ต้องคุ้มเสีย