เปิด 3 สาระสำคัญ ผู้แทนไทย ประชุมผู้ว่าฯ ธนาคารโลก